top of page

(1) Vilken information samlar vi in? 

Vi kan samla in, lagra och behandla följande typer av personuppgifter:

 • Information som du lämnar till oss vid registrering.

 • Information som du lämnar till oss för att prenumerera på våra webbplatstjänster eller nyhetsbrev.

 • Information om din dator och besöksmönster på vår webbplats bestående av din IP-adress, geografiskt läge, webbläsarens typ och version, operativsystem, länkkälla, längden på besök, sidvisningar och webbplatsnavigering.

 • Information om alla transaktioner som genomförs mellan dig och oss på eller i relation till denna webbplats, inklusive uppgifter om inköp som du gör av våra varor eller tjänster.

 • Eventuell annan information som du väljer att skicka till oss.

 

(2) Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du tillhandahåller oss kan komma att till de ändamål som listas nedan. 

Behandlingens syfte: Skicka och leverera varor och tjänster som köpts via webbplatsen

b. Behandlingens syfte: Fakturering och bokföring

Personuppgifter som behandlas: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, orderhistorik och betalningsalternativ

Laglig grund: Fullgörande av avtal samt rättsliga förpliktelser avseende bokföring, samt för att försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk

Lagringstid: 7 år efter genomfört köp

 

c. Behandlingens syfte: Administration av webbplatsen och kundkontot ”mina sidor”

Personuppgifter som behandlas: Namn, adress, epost, telefonnummer och orderhistorik

Laglig grund: Fullgörande av avtal

Lagringstid: 2 år efter senaste besök

 

d. Behandlingens syfte: Skicka förfrågan om att lämna kundomdömen i samband med köp

Personuppgifter som behandlas: E-postadress

Laglig grund: Intresseavvägning

Lagringstid: 2 år efter genomfört köp

 

e. Behandlingens syfte: Kundservice

Personuppgifter som behandlas: E-postadress, namn och orderhistorik

Laglig grund: Fullgörande av avtal

Lagringstid: 2 år efter senaste kommunikation

 

f. Behandlingens syfte: Marknadsföring över epost

Personuppgifter som behandlas: E-postadress

Laglig grund: Samtycke alternativt intresseavvägning i samband med köp.

Lagringstid: Tills du avregistrerar dig eller 2 år efter köp

 

g. Behandlingens syfte: Analys och utveckling av webbplatsen för att göra den mer intuitiv för användaren

Personuppgifter som behandlas: IP-adress och besöksmönster på andra webbplatser

Laglig grund: Samtycke

Lagringstid: Tills cookien når sitt utgångsdatum

 

h. Behandlingens syfte: Visa riktade annonser på våra kampanjer samt varor och tjänster

Personuppgifter som behandlas: Länkkälla, längden på besök, sidvisningar och webbplatsnavigering

Laglig grund: Samtycke

Lagringstid: Tills cookien når sitt utgångsdatum

 

i. Behandlingens syfte: Hantera förfrågningar och klagomål mellan dig och webbplatsen Personuppgifter som behandlas: webbläsarens typ och version, operativsystem, länkkälla, längden på besök, sidvisningar och webbplatsnavigering

Laglig grund: Intresseavvägning

Lagringstid: Tills cookien når sitt utgångsdatum

 

Vid intresseavvägning bedömer vi att behandlingen av dina personuppgifter är så pass begränsad att vårt intresse att behandla uppgifterna i ovan nämnda syften överväger intresset av att uppgiften inte behandlas.

 

(3) Marknadsföring

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller beställer varor eller tjänster från oss skickar vi uppdateringar och erbjudanden över produkter och tjänster vi tror kan intressera dig. Du kan när som helst avanmäla sig från nyhetsutskick från Bythjul via Min sida eller genom att följa en e-postlänk som följer med nyhetsutskicken.

Du kan även välja att motta uppdateringar från våra samarbetspartners. Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga medgivande, lämna din personliga information till någon tredje part för direkt marknadsföring.

 

(4) Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. En cookie består av information som skickas från en webbserver till en webbläsare och lagras i webbläsaren. Informationen skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Detta gör att webbservern kan identifiera och spåra webbläsaren. 

 

Vi använder "sessionscookies" och "permanenta cookies” på webbplatsen. Vi använder sessionscookies för att skapa rapporter om hur du använder vår webbplats. Vi använder permanenta cookies för att möjliggöra för vår hemsida att känna igen dig när du besöker den. 

 

Session-cookies raderas från din dator när du stänger din webbläsare. Permanenta cookies är lagrade på datorn tills de tas bort, eller tills de når ett särskilt angivet utgångsdatum. 

Cookies kan skickas till dig antingen från den webbplats du besöker (s.k. förstapartscookie) eller från annan organisation som levererar tjänster till den webbplatsen du besöker, t ex ett analys-, marknadsförings- och statistikföretag (s.k. tredjepartscookie). För att förbättra din upplevelse av vår webbplats och för att visa anpassade annonser när du besöker andra webbplatser använder vi tredjepartscookies. Tredjepartscookies lagras på din dator endast om du godkänt dessa. Tredjepartscookies sätts av tredje part och används av dem, för mer information om deras cookieanvändning hänvisas till respektive bolags cookiepolicy.

 

Läs vår fullständiga cookiepolicy om de specifika cookies Bythjul använder här.

 

(5) Tredje parter och delning av personuppgifter

För att uppfylla vårt avtal kan vi komma att dela personuppgifter till någon av våra tjänstemän, agenter, leverantörer eller underleverantörer i den mån som rimligen krävs för de syften som anges i denna integritetspolicy.

 

Utöver de ändamål som angetts i avsnitt 2 ovan kan vi komma att dela dina personuppgifter under följande omständigheter: 

 

 • I den utsträckning som vi är skyldiga att göra enligt lag; 

 • I samband med rättsliga förfaranden eller blivande rättsliga förfaranden;

 • För att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att ge information till andra för att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken).

 • Till köparen (eller blivande köpare) av Finnmirror/INARIA GARDEROBER -affärsverksamhet eller tillgång som vi säljer (eller överväger att sälja); och

 • Till någon person som vi rimligen anser kan ansöka till domstol eller annan behörig myndighet för utlämnande av den personliga informationen och där det vi finner det sannolikt att sådan domstol eller myndighet skulle godkänna utlämnande av den personliga informationen. Vi kommer endast att utlämna din information till tredje part i enlighet med det som föreskrivs i denna integritetspolicy. 

 

Vidare noterar vi att vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte för personuppgiftshantering och praxis för tredje parts webbplatser.

 

(6) Internationella överföringar av uppgifter 

Uppgifter som vi samlar in kan lagras, bearbetas i och överföras mellan de länder där vi verkar för att möjliggöra användning av informationen i enlighet med denna integritetspolicy. Information som du lämnar kan överföras till länder som inte har dataskyddslagar likvärdiga med dem som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Du samtycker uttryckligen till sådana överföringar av personuppgifter. 

 

(7) Säkerhet för din personliga information

Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av dina personuppgifter. Vi lagrar alla personuppgifter som du lämnar på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar. Alla elektroniska transaktioner du gör till eller från oss krypteras genom SSL-teknologi. Naturligtvis är dataöverföring över internet osäkert till sin natur, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas över internet. Du är ansvarig för att hålla ditt lösenord och dina användardetaljer konfidentiella. Vi kommer inte be dig om ditt lösenord (utom när du loggar in på webbplatsen). 

 

(8) Ändringar i policyn 

Vi kan när som helst uppdatera denna integritetspolicy genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera den här sidan regelbundet för att se till att du är nöjd med eventuella ändringar. Vi kan också meddela er om ändringar i vår integritetspolicy via e-post. 

 

(9) Dina rättigheter 

Som kund hos oss har du alltid rätt till följande:

 • Du kan begära att vi förser dig med all personlig information vi har kring dig.

 • Du kan begära korrigering av felaktiga personuppgifter.

 • Du kan under vissa omständigheter begära att dina personuppgifter raderas.

 • Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

 • Du kan motsätta dig behandling av personuppgifter du anser vara felaktig.

 • Du kan begära att vi överför dina personuppgifter till dig eller någon annan.

 

För att tillhandahålla dig information behöver du uppvisa lämpligt bevis på din identitet. Om du önskar utöva dina rättigheter ber vi dig kontakta oss enligt kontaktuppgifterna längst ner i denna integritetspolicy. Vi kommer alltid att hantera din förfrågan inom 30 dagar.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt ber vi dig kontakta oss. 

 

(10) Kontakt

Om du har några frågor kring din personliga information, kontakta oss via e- post.

bottom of page