top of page

Montering av en garderob kan variera beroende på vilken typ av garderob du har köpt. Här är dock en allmän beskrivning av hur du kan montera en vanlig garderob med skjutdörrar: Material: Garderobsdelar (sidor, hyllor, stänger, skjutdörrar) Skruvar och fästen Verktyg (skruvdragare, borrmaskin, vattenpass) Steg 1: Förberedelse Kontrollera att du har alla nödvändiga delar och verktyg. Placera alla delar på en plan yta så att du kan ha överblick över allt. Läs monteringsanvisningarna för att förstå hur alla delar ska sättas ihop. Steg 2: Montering av sidor och hyllor Sätt ihop garderobens sidor och hyllor enligt anvisningarna. Använd skruvar och fästen för att säkra delarna på plats. Steg 3: Montering av stänger Mät ut var stängerna ska placeras enligt garderobens storlek och dina behov. Använd borrmaskinen för att göra hål där stängerna ska placeras. Sätt in stängerna i hålen och använd skruvar och fästen för att säkra dem på plats. Steg 4: Montering av skjutdörrar Placera skjutdörrarna på plats i spåren. Justera skjutdörrarnas höjd och nivå med hjälp av vattenpasset. Sätt fast skjutdörrarna i spåren med hjälp av skruvar och fästen. Steg 5: Kontroll och justering Kontrollera att alla delar är säkert monterade på plats. Justera eventuella ojämnheter eller obalanser i garderoben. Testa skjutdörrarnas rörelse och se till att de rör sig smidigt. Grattis! Nu har du monterat din garderob. Se till att läsa och följa alla anvisningar noga för att få bästa resultat.

bottom of page